Vlaams energie- en klimaatbeleid en cijfers

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) is een verzelfstandigd agentschap van het beleidsdomein Omgeving. 

In een beleidsnota verduidelijkt elke Vlaamse minister wat hij/zij, binnen de contouren van het regeerakkoord, van plan is in de komende legislatuur. De laatste beleidsnota energie vindt u hier:

Beleidsnota Energie 2019-2024

De regelgeving

In België zijn zowel de gewesten als de federale overheid bevoegd voor energie. Wat het Vlaams energiebeleid betreft wordt alles juridisch geregeld via:

Voor de huishoudens, de kwetsbare doelgroepen en de bouwprofessionals worden energieconsulenten gesubsidieerd. Zij zijn voor hun doelgroep een eerste aanspreekpunt voor energie en kunnen u verder op weg helpen.

Leer al spelend energie te besparen met Energiewijs, een online spel voor kinderen.