Vlaanderen introduceert MijnVerbouwLening tot 60.000 euro om renovaties nog meer te ondersteunen

  • 19 mei 2022

Vlaams ministers Zuhal Demir en Matthias Diependaele willen ook mensen zonder een eigen spaarcent extra steunen bij de renovatie van hun woning. Ze lanceren vanaf deze zomer de MijnVerbouwLening, een renteloze lening tot 60.000 euro voor de laagste en middeninkomens en maken daarvoor 108 miljoen euro vrij. Aan de vooravond van Batibouw maken de bevoegde ministers zo duidelijk dat het dé moment is om te beginnen investeren in een lager energieverbruik. “Een renovatie is de beste investering die je op dit moment kan doen om je energieverbruik en dus ook je factuur te verlagen. Maar bovenal komt het ook de woonkwaliteit ten goede. We stellen deze  lening ter beschikking voor zowel eigenaars van een eigen woning, als verhuurders.”, klinkt het bij Demir en Diependaele.

Dat Vlaanderen alle Vlaamse energie- en woonpremies samenvoegt en verhoogt tot één Mijn VerbouwPremie, aan te vragen via één loket, was al gekend. Daarmee krijgen de middenklasse en de laagste inkomens extra hulp met renoveren, ongeveer 61% van de huishouden. De middeninkomens kunnen tot 35% van hun renovatie betaald krijgen, gezinnen met een laag inkomen kunnen tot 50% van hun renovatiekosten. Maar, nog altijd zullen er mensen zijn die ook de resterende middelen niet zelf hebben. Daarom komt bovenop de MijnVerbouwPremie ook de MijnVerbouwLening.

“We maken 108 miljoen euro vrij om via renteloze leningen tot 60.000 euro de laagste en middelste inkomens extra te steunen bij de renovatie van hun woning. Ook private verhuurders en verhuurders via een sociaal verhuurkantoor, komen in aanmerking. In één beweging zetten we hiermee ook in op betaalbaarheid op de verhuurmarkt.”, klinkt het bij beide ministers.

Een groot deel van het Vlaamse woningpark is sterk verouderd en veel eigenaars hebben dringend nood aan meer financiële ondersteuning om deze woningen en appartementen zowel energetisch als op het vlak van woningkwaliteit een grote stap vooruit te laten zetten. Met de invoering van de Mijn VerbouwPremie werd er al een grote stap gezet om deze renovaties extra aan te moedigen en te ondersteunen. Met de fel gestegen renovatiekosten en de gestegen prijzen van materialen kan Mijn VerbouwPremie opnieuw wat ademruimte geven aan wie nu in een renovatietraject zit. 

Vaak blijft de pre-financiering van de renovatie een moeilijk punt. Met de lancering van de renteloze Mijn VerbouwLening tot 60.000 euro, en dit voor een grote doelgroep, namelijk de middelste en laagste inkomensgroepen van de Mijn VerbouwPremie, de private verhuurders en eigenaars die verhuren via een sociaal verhuurkantoor, wordt de stap naar een grondige renovatie haalbaarder. Zowel investeringen in woningkwaliteit als energie-efficiëntie zijn belangrijk en komen in aanmerking voor financiering met de Mijn VerbouwLening. De maximale looptijd van de Mijn VerbouwLening bedraagt 25jaar. De Mijn VerbouwLening zal kunnen worden aangevraagd tot eind 2026. Ook een vereniging van mede-eigenaars zal een dergelijke lening kunnen afsluiten.

‘Met de invoering van Mijn VerbouwLening  voor een ruime doelgroep, ter vervanging van de huidige 0%-energielening, en de verhoging van het te ontlenen bedrag van 15.000 naar 60.000 euro, af te betalen op maximaal 25 jaar, zullen er heel wat meer gezinnen hun renovatieplannen echt kunnen realiseren en zo zichzelf beter kunnen wapenen tegen stijgende energiefacturen. Bovendien verbetert hiermee het wooncomfort, vermindert de aardgasafhankelijkheid en de broeikasgasuitstoot’, aldus Vlaams minister van Energie Zuhal Demir. 

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele vult aan: “We beseffen dat er niet enkel een nood bestaat bij eigenaars van de eigen woning. Ook bij de verhuurders merken we dat er soms drempels bestaan om aan de slag te gaan met een renovatie. Daarnaast is ook de gemiddelde huurprijs gestegen. Met de MijnVerbouwlening komen we nu aan al deze aspecten tegemoet. De woningkwaliteit en energieprestatie van de woningen van de huurmarkt zal verbeteren. Daarenboven is de voorwaarde voor de renteloze lening voor de verhuurder, dat hij een korting geeft aan de huurder. Die kan oplopen tot €80 per maand (€8640 voor een 9-jarig contract). De voordelen van de renteloze lening worden dus verdeeld over de verhuurder, die de kwaliteit en waarde van zijn woning ziet verbeteren, en de huurder, die een meer betaalbare en energiezuinigere huurwoning krijgt.”


Extra info
Aan welke inkomensvoorwaarden is Mijn VerbouwLening voor eigenaars van eigen woning gekoppeld? Voor de MijnVerbouwlening komen enkel de inkomensgrenzen van doelgroep 2 en doelgroep 3 in aanmerking.
 

Inkomensgrenzen 2022

Hoge inkomenscategorie

inkomen vanaf

Middelste inkomenscategorie

inkomen vanaf 

Laagste inkomenscategorie
Alleenstaande met 1 ptl of koppel zonder persoon ten laste > 65.960 euro  <= 65.960 euro <= 46.170 euro
Verhoging per persoon ten laste (ptl)  + 3.700 euro  + 3.700 euro  + 3.700 euro 
Alleenstaande > 46.170 euro <= 46.170 euro <= 32.980 euro


 
Welke investeringen financieren met Mijn VerbouwLening?
Het maximaal leningsbedrag bedraagt 60.000 euro. Daarmee kunnen alle investeringen die in aanmerking komen voor de Mijn VerbouwPremie worden gefinancierd. De woning moet op het ogenblik van de aanvraag minstens 15 jaar oud. In geval van investeringen in hernieuwbare energie, moet de woning al minstens 5 jaar vergund zijn of al voor 2014 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet.

Concreet gaat het over volgende categorieën van werken die in aanmerking komen voor Mijn VerbouwLening: dakrenovatie, buitenmuurrenovatie, renovatie van buitenschrijnwerk en renovatie van vloeren en funderingen, binnenrenovatie, sanitair en elektriciteit, warmtepomp, warmtepompboiler en zonneboiler

Aansluitend daarbij komen ook investeringen in zonnepanelen of een hybride warmtepomp in aanmerking (geen onderdeel van Mijn VerbouwPremie). Per categorie van werken, kan je een maximaal bedrag ontlenen. 

Voor de categorieën van werken: dakrenovatie, buitenmuurrenovatie, renovatie van buitenschrijnwerk en renovatie van vloeren en funderingen zal je tot maximaal anderhalve keer het in aanmerking komende investeringsbedrag voor Mijn VerbouwPremie kunnen ontlenen. (dakrenovatie: 17.250 euro, buitenmuurrenovatie: 18.000 euro, buitenschrijnwerk: 16.500 euro, vloer en funderingen: 4500 euro). Voor investeringen met betrekking tot binnerenovatie en sanitair/elektriciteit kan het te ontlenen bedrag niet hoger zijn dan het maximale investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor Mijn VerbouwPremie  (5000 en 7500 euro). Voor investeringen in hernieuwbare energie kan je niet meer ontlenen dan het factuurbedrag.  

Focus op woningkwaliteit en energie-efficiëntie
De nieuwe Mijn VerbouwLening legt zowel de focus op energiebesparende investeringen (isolatie, investeringen in hernieuwbare energie), als op woningkwaliteit (algemene renovatiewerken, binnenrenovatie, sanitair en elektriciteit). Wie een totaalrenovatie plant, zal dus op 1 plaats een renteloze lening kunnen afsluiten.

Focus op huurwoningen
Een vijfde van de Vlaming huishoudens huurt op de private huurmarkt. De woningkwaliteit is er vaak onvoldoende en veel woningen hebben een slechte energieprestatie. De nieuwe Mijn VerbouwLening zal ook mogelijk zijn voor private verhuurders en voor wie een woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor.  Met de Mijn VerbouwLening worden de particuliere verhuurders aangespoord om de woningkwaliteit en energiezuinigheid te verbeteren. Als tegenprestatie wordt gevraagd dat men de huurwoning voor een minimale duurtijd aan een geplafonneerde huurprijs moet verhuren.

Er wordt dus gedurende 9 jaar een maandelijkse korting toegekend op de huurprijs. Deze korting zal fluctueren in functie van het bedrag van de lening als volgt:

  • 20 euro voor een lening tot en met 15.000 euro;
  • 40 euro voor een lening van 15.001 euro tot en met 30.000 euro;
  • 60 euro voor een lening van 30.001 euro tot en met 45.000 euro;
  • 80 euro voor een lening van 45.001 euro tot en met 60.000 euro; 

Voor verhuurders geldt geen inkomensvoorwaarde. Maar om als verhuurder te kunnen gebruik maken van deze renteloze lening, mag de huurprijs niet boven €900 liggen (€1000 voor centrumsteden). We mikken hiermee dus op het lage en middelsegment van de huurmarkt.
 
Energiehuizen: begeleiding van A tot Z in een renovatietraject

Renoveren is complex. Er komt heel wat administratie en opvolging bij kijken. De energiehuizen hebben als taak om de burger te ondersteunen in dat volledige proces van het geven van advies, vergelijken van offertes, aanvragen van premies en de  financiering van het project. De energiehuizen kunnen burgers dus van A tot Z begeleiden bij hun renovatietraject. 
 
Meer informatie vindt u op www.vlaanderen.be/mijnverbouwlening
 

Published on: 
19-05-2022