Zonne-energie

Dit deel van de EPC-pedia behandelt vragen en situaties die betrekking hebben op de installaties voor zonne-energie, zoals zonnepanelen en zonneboilers.

Dakoppervlakte is onvoldoende voor de installaties aanbevolen door de Zonnekaart

Het beschikbare dakoppervlak is te klein om beide aanbevolen installaties te installeren. Mag ik aanduiden dat het niet mogelijk is om een aanbeveling te doen?

 • Neen. Het EPC informeert de potentiële koper over de installaties op zonne-energie die op de dakvlakken van de woning kunnen geplaatst worden.

De energiedeskundige mag dus niet beslissen of er een installatie met PV panelen of met een zonneboiler in het EPC verschijnt. Het is aan de (potentiële) koper om te bepalen welke installatie voor hem het meest energie-efficiënt is.

Als er nog geen installaties op zonne-energie aanwezig zijn en de beschikbare dakoppervlakte is onvoldoende om beide installaties te plaatsen, worden toch beide installaties uit de zonnekaart overgenomen.

In volgende gevallen mag er wel gebruik gemaakt worden van de optie ‘aanbeveling zonnekaart niet mogelijk’:

 • Er is al een installatie voor zonne-energie aanwezig, en er blijft onvoldoende dakoppervlak over om de aanbevolen installatie te plaatsen;
 • Er zijn geen gunstig georiënteerde dakdelen aanwezig;
 • De woning kan niet gevonden worden (ook niet via ‘ik zoek op de kaart’);
 • De zonnekaart webapplicatie is een tijdlang niet beschikbaar.

De energiedeskundige kan best toelichten dat het beschikbare dakoppervlakte niet toelaat om beide installaties op zonne-energie te plaatsen, of waarom het niet mogelijk is om aanbevelingen over installaties op zonne-energie te doen. Hij doet dit in het tabblad ‘aanbevelingen’ onder ‘zonne-energie’.

Woning zonder installaties op zonne-energie

Onderstaande werkwijze is van toepassing als bij updates aan de Zonnekaart de automatische inlezing van de gegevens niet meer gebeurt.

Een woning met een plat dak heeft nog geen installaties op zonne-energie. De zonnekaart wordt geraadpleegd voor een aanbeveling voor zonnepanelen én zonneboiler. Er zijn geschikte dakdelen. Wat moet ingevoerd worden in de software bij de installaties op zonne-energie?

zonnekaart zonnekaart
 • De informatie uit de zonnekaart kan rechtstreeks worden overgenomen:
  • aankoopprijs
  • oppervlakte
  • dakvlak  of oriëntatie (vb. bij een plat dak)
zonnekaart zonnekaart
zonnekaart zonnekaart
zonnekaart zonnekaart

 

Woning met zonneboiler

Een woning met hellende daken heeft op het hellend dak aan de voorkant (zuidkant) reeds een zonneboiler van 5m². Volgens de zonnekaart zijn er geschikte dakdelen. Wat moet ingevoerd worden in de software bij de installaties op zonne-energie?

zonnekaart zonnekaart zonnekaart

 

De zonneboiler wordt ingevoerd in de software:

zonnekaartDe zonnekaart wordt geraadpleegd voor een aanbeveling voor zonnepanelen. De voorgestelde plaatsing overlapt echter deels met de zonneboiler en het dakvlakvenster op het hellend dak aan de voorkant van de woning. Het ontwerp moet dus aangepast worden:

zonnekaart

De voorgestelde oppervlakte van de zonnekaart bedroeg 21,8 m² (13 panelen). De panelen worden verplaatst (door aan en uit te klikken) naar ‘hellend dak rechts’ (dat ook geschikt is). De oppervlakte van de nieuwe plaatsing bedraagt 21,8 m² (identiek als voorstel zonnekaart).

De informatie uit de zonnekaart is automatisch mee gewijzigd en moet overgenomen worden:

 • Aankoopprijs
 • Oppervlakte van de panelen
 • Dakvlak of oriëntatie
zonnekaart zonnekaart
zonnekaart  

 

Wat zegt het inspectieprotocol?
Published on: 
16-12-2021