Wat doet de zonnekaart wel/niet?

Voor alle duidelijkheid: de zonnekaart maakt een eerste inschatting van hoe geschikt uw gebouw is voor zonne-energie. We vertrekken van de vraag 'Is er genoeg zonlicht op het dak?'.
We doen geen uitspraak over bijvoorbeeld de stabiliteit van uw dak of gebouw, over bestaande dakvensters en/of zonne-installaties die er al liggen. 

De zonnekaart vertrekt van nauwkeurige hoogtemetingen (gemaakt met laserapparatuur via vluchten) van heel Vlaanderen. We weten - in theorie -  hoeveel zon er op elke m² dak valt en wat de invloed is van schaduwwerpers zoals omliggende gebouwen, bomen,...
De meetcampagne gebeurde in de periode februari 2013-maart 2015. Het is dus momentopname! We hebben geen informatie over wijzigingen in het landschap na de meting. We kunnen dus geen score toekennen aan zeer recente gebouwen en evenmin schaduwvorming van recente gebouwen op de omgeving in rekening brengen.

De zonnekaart heeft niet de pretentie om 100% exact te zijn. Het blijft een rekenmodel dat zich baseert op beschikbare gegevens en automatisch een score toekent op basis van een aantal voorgeprogrammeerde keuzes.  Het is belangrijk dat u het resultaat nauwkeurig bekijkt en verder verfijnt met een (RESCert-)installateur.